Investmentbolag


Ett investmentbolag skapar värde för sina aktieägare genom att investera kapital i andra företag. Vanligt förekommande är att ägandeposten är stor nog att göra investmentbolaget till majoritetsägare eller storägare. Genom att använda sitt inflytande över portföljbolagen kan investmentbolaget styra innehaven i önskad riktning.

Målsättningen för att den långsiktiga strategin ska leda till vinstutveckling så värd som värdeutveckling i termer av patent och annat som höjer aktievärdet. Genom att ta del av vinsten genereras vinst till aktieägarna. Dessutom kan andelar eller hela innehav säljas av till ett högre pris än anförskaffningsvärdet. Så väl noterade som onoterade företag kan utgöra innehaven.

Recent Content

link to Jämför Villaförsäkring

Jämför Villaförsäkring

Vilken villaförsäkring är egentligen den bästa, mest priseffektiva samt erbjuder det mest omfattande skyddet? Det är frågor som är villaägare funderar över efter att de genomfört vad som med stor sannolikhet är den största affären under en livstid. För att veta vilken försäkring som ger det bästa skyddet för en given bostad är inte enkelt. […]