Vad Är Utdelningsaktier


En beprövad investeringsstrategi är att köpa utdelningsaktier som hålls i aktieportföljen över lång tid. Dessa aktier genererar avkastning i form av aktieutdelning. Utdelningen från en aktie är den del av företagets vinst som tillfaller aktieägarna.

Att handla utdelningsaktier innebär att företagen som inkluderas i portföljen genererar vinst eftersom det annars inte finns några pengar att dela ut till aktieägarna. Det är viktigt att ha i åtanke att alternativkostnaden för utdelning för företaget är att återinvestera pengarna. Därför finns det en potentiell stagnerande framtida tillväxt i utdelningsaktier som en konsekvens av utdelningarna. Särskilt för företag med hög direktavkastning.

Recent Content

link to Jämför Villaförsäkring

Jämför Villaförsäkring

Vilken villaförsäkring är egentligen den bästa, mest priseffektiva samt erbjuder det mest omfattande skyddet? Det är frågor som är villaägare funderar över efter att de genomfört vad som med stor sannolikhet är den största affären under en livstid. För att veta vilken försäkring som ger det bästa skyddet för en given bostad är inte enkelt. […]