Vad Betyder Att Blanka Aktier


Att äga aktier är vanligt förekommande bland aktieintresserade. En stor farhåga för en investerare är en börsnedgång vilket urholkar värdet på portföljen. Ett sätt att tjäna pengar på en fallande börs är att blanka aktier. Detta benämns även som att gå kort i aktien.

För att ta en kort position i ett värdepapper lånar investeraren det givna värdepappret från en investerare som har en lång position. Vid lånetillfället ges ett löfte om att sälja tillbaka aktien till det givna priset vid ett framtida datum. Om aktien vid det datumet är värderad lägre än vad den var när aktien lånades ger den korta positionen positiv avkastning.

Recent Content

link to Gratis Länkar (Backlinks) - Publicera på vår Artikelsida | Köpa Länkar (SEO)

Gratis Länkar (Backlinks) - Publicera på vår Artikelsida | Köpa Länkar (SEO)

Gratis Länkar – Kostnadsfri publicering av Artiklar Artikelsidan är en svensk artikel- och länkkatalog (under uppbyggnad) där du kan skicka in och få gratis länkar (backlinks) eller köpa artiklar. Gratis länkar med andra ord. Följande regler gäller för gratis länkar och publicering: Artikeln måste ha minst 600 ord (Max 3000) > Max en länk (do […]